Cadastru si intabulare

Efectuam masuratori in Bucuresti si Ilfov, dar pentru lucrari de anvergura ne deplasam oriunde pe teritoriul Romaniei.
Lucrari de cadastru si intabulare pentru obtinerea numarului cadastral si inscrierea corpurilor de proprietate in Cartea Funciara (apartamente , vile , spatii comerciale , terenuri aflate in intravilan sau extravilan);
Dezmembrari, Alipiri, Parcelari intabulari constructii ┼či terenuri, documentatii pentru descrierea dezmembramintelor (uz, uzufruct, superficie, servitute si abitatie) dreptului de proprietate;
Lucrari de topografie inginereasca :
– trasari de constructii civile si industriale;
– asistenta topo Reabilitari Drumuri Nationale, retele edilitare;
– nivelment geometric de precizie ;
– editare de profile transversale si/sau longitudinale existente prin diferite elemente ale constructiilor;
–cadastru apartament:
–cadastru TEREN INTRAVILAN cu constructie/fara constructive
–cadastru si intabulare TEREN EXTRAVILAN
–alipire terenuri (comasare)
–trasare (intarusare teren)
–actualizare/ Rectificare Cadastru
–modificare limite proprietate
–modificare dezmembrare TEREN
–plan de situatie
–aviz tehnic OCPI necesar obtinerii PAC / Certificatului de Urbanism / Numar postalCadastru, intabulare, proiectare si expertize MLPAT Bucuresti, Ilfov

Lucrari de cadastru de specialitate: agricol, forestier, imobiliar, edilitar, apelor, cailor de comunicatii (drumuri , cai ferate);
Toate lucrarile sunt executate cu aparatura moderna in conformitate cu legislatia in vigoare respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
________________________________________
________________________________________
Cele mai solicitate inscrieri in Cartea Funciara sunt:
Adresa administrativa(numarul postal), operatiuni societati comerciale(absorbtie, fuziune, divizare), radieri, intabulare drept proprietate apartament bloc vechi, concesiune, ipoteca, inchiriere, schimbare destinatie constructie, schimbare categorie de folosinta, servitute, drept de proprietate in baza legii 112/1995, drept de proprietate in baza legii nr. 10/2001.
________________________________________
________________________________________
Cat costa cadastrul si intabularea:
Costul pentru realizarea cadastrului si intabularii este format din:
onorariu intocmire documentatie cadastrala, difera in functie lucrare(cuprinde masuratorile pe teren, prelucrarea datelor si depunerea dosarului)
Onorariu Oficiu de Cadadastru si Publicitate Imobiliara care difera in functie de operatiune respectiv regimul de realizare normal ori urgenta.
________________________________________
Ce trebuie sa stii:
  Determinarea punctelor GPS este inclusa in acest serviciu.
  Deplasarea echipei TOP GON pentru masuratori nu include costuri suplimentare.
Documente necesare:
 Copie a planului de amplasament si delimitare a imobilului existent pe care se edifica o constructie noua sau se extinde o constructie
 Copie a documentatiei cadastrale a terenului
 Copie legalizata a autorizatiei de constructie
 Proces Verbal de receptie la incheierea lucrarilor si copie a actelor de proprietate care sunt inscrise in Cartea Funciara
 Copii legalizate ale autorizatiei de demolare si Procesului Verbal de receptie la incheierea demolarii, daca este cazul
 Certificat Fiscal pentru cadastru si intabulare care contine valoarea de impozitare pentru constructiile edificate in baza autorizatiei de construire si a Procesului Verbal in original
 Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor.Beneficiari

One United
Otter Distribution
Duna Pack Rambox

ContactAdresa

Telefon:0729894079
E-mail:topgonoffice@gmail.com
Adresa:Bucuresti, Strada Jiului, Nr. 144, Ap. 14, Cam1, Sector 1.

Cariere

Pentru a aplica la un job la TOP GON, va rugam sa trimiteti CV-ul dumneavoastra la adresa topgonoffice@gmail.com